Heidi on harrastanut monipuolisesti tanssia yli 40 vuotta sekä liikkunut aina monipuolisesti eri liikuntamuotojen parissa. Hän on joogannut säännöllisesti vuodesta 2015 ja ohjannut tunteja säännöllisesti yli vuoden verran pääkaupunkiseudulla.

Heidi on valmistumassa RYT-200 joogaohjaaksi, lajeinaan Hatha jooga, Yin jooga, Vinyasa jooga sekä Prana flow joogan perusteet, jonka vaikutuksia hän soveltaa monipuolisesti tunneillaan sekä suorittanut avustamiset ja variaatot moduulin joogakoulutuksessaan. Heidin repertuaariin tulee kuulumaan myös hot jooga koulutus, joka suoritetaan kesäkuun aikana.

Heidi käy parhaillaan pitkää Pilates-koulutusta (Somatic Pilates studio) ja hän on käynyt jo vuosien ajan säännöllisesti myös pilates tunneilla. Heidin tunneilla edetään anatomia- ja tekniikka edellä ja hän tykkää soveltaa eri tunneilta saamiaan oppejaan monipuolisesti välillä sekoittaen ja haastaen ihmisiä tekemään “out of the box”-tyyppisesti harjoituksia, ottamatta kuitenkaan stressiä vaan pyrkien tuomaan iloa ja onnistumisen tunteita kaikille oppilaille.