Avoimien ovien viikolla on tarjolla ruumiinkulttuurin lisäksi myös viisaita sanoja ja aikaa reflektoida omaa hyvinvointia – tule kuuntelemaan kahden eri luennoitsijan maksuttomia luentoja kaikille tärkeästä aiheesta!

Tuntuuko, että oma hyvinvointi jää välillä taka-alalle? Tuleeko arjen pieniä valintoja tehtyä hyvinvointia nakertaen useammin kuin sitä rakentaen?

Tiistaina, 9.4. klo 18-19, Ceitaan kabinetissa

  • Tule mukaan Oman hyvinvoinnin johtaminen – luennolle ja pysähdy hetkeksi hyvinvointisi äärelle. Tarkastelemme hyvinvointiasi kokonaisvaltaisesti pohtien juuri tämän hetken tarpeitasi ja toimintaasi ohjaavia tekijöitä. Luento sisältää pienen tietoiskun naisen kehon fysiologisista muutoksista ~40-55 vuoden iässä auttaen sinua tunnistamaan ja johtamaan hyvinvointiasi myös tämän tiedon valossa viisaasti ja itseäsi arvostaen.Luennoitsijana toimii Heli Teerenhovi, Solutionovi Coaching Oy. Luento koostuu osittain itsenäisestä pohdintatyöskentelystä ja oman hyvinvoinnin reflektoinnista.

Helin ammattitaito pohjautuu monimuotoiseen koulutus- ja kokemuspohjaan, jossa yhdistyy tieteellinen asiantuntijuus solubiologian (FM) ja farmasian (FaK) osa-alueilta sekä valmentajan ammattitaito (Auktorisoitu Personal Trainer, Certified Business Coach). Helin 15-vuoden työkokemus koostuu asiantuntijaosaamisesta sekä liiketoiminnan kehittämis- ja johtamistehtävistä.

Arjen riittävä palautuminen on tärkeä osa hyvinvointia.

Torstaina, 11.4. klo 18-19, Ceitaan kabinetissa

  • Palautumisella voimaa arkeen – Palautunut ihminen on läsnäoleva, virkeä herätessään ja joustava. Arjen riittävää palautumista haastaa nykyelämän hektisyys ja jatkuva ärsyketulva. Tule kuuntelemaan, miten lisätä voimaa arkeen.Luennoitsijana Maria Lantermino.

    Positiivisen psykologian asiantuntijalla, palautumisvalmentaja Marialla on pitkä kokemus hyvinvoinnin saralta, koulutuksinaan mm. Positive Psychology Practitioner™️,
    Palautumisohjaaja (valmistuminen 05/24), Hyvinvointivalmentaja (Trainer 4You) Kuntosalivalmentaja (Trainer4You) ja Personal Trainer (Trainer 4You).